fodboldrejse

Ideen med billige fodboldrejser

Blog

 I denne del af modellen lægger jeg vægt på at der skabes et separatistisk fodboldhold, der derefter lover sine fans nogle goder, der frister dem til at støtte deres sag. Ved fodboldrejser Manchester United har der dog altid været fans der støtter en selvstændig fodboldgruppe, derfor har jeg i stedet valgt at fokusere på, hvordan den præsidenten for Manchester United i sin nytårstale fra 2012, forsøger at italesætte behovet for en selvstændig fodboldklub, og se på hvordan han argumenterer overfor det allerede etablerede hold om støtte til hans projekt bl.a ved at love billige fodboldrejser. Til analysen af talen vil jeg anvende begreberne banal og hot fodboldfeber, for at se, hvilken rolle fodbold spiller i talen, samt for at se, hvordan præsidenten bruger det, til at opnå støtte til sit projekt. Resultatet af gruppeidentifikation og en lyst til at ændre på tingenes tilstand netop det der skaber støtten til billige fodboldrejser.

Start billige fodboldrejser på nettet

Ud fra analysen, vil jeg forhåbentlig kunne se, hvilke faktorer Manchester Uniteds præsident bruger, der lægger bag behovet for billige fodboldrejser. Tredje fase af min model omhandler fan-tilslutningen til et udbryderhold fra Manchester United, som er udledt af de første tre faser, gruppeidentifikation, kollektiv handling og billige fodboldrejser. I denne fase vil jeg først nævne alle fodboldspillerne i Manchester United med den hensigt at identificere de spillere, http://www.fodboldrejse.nu/fodboldrejser/manchester-united/, der går ind for løsrivelse samt de spillere der er imod. Vi vil derefter anvende statistiker fra andre hold, som udbyder billige fodboldrejser til at analysere, hvordan tilslutning til et uafhængigt hold fra Manchester United er, samt hvordan udviklingen til de separatistisk idéer har udviklet sig i perioden 1900 til 2017. I den forbindelse vil jeg sammenligne tilslutningen til de separatistiskorienterede hold imellem de to Champions League kampe i henholdsvis 2010 og 2012, som virkelig har sat et stort indtryk på historien for billige fodboldrejser.