Oplev fodboldrejser på egen hånd

Blog

I det følgende afsnit vil vi redegøre for de teorier jeg har brugt i forbindelsen med min analyse af fodboldrejser Barcelona, og hvorfor jeg netop har valgt disse. Som jeg har beskrevet tidligere i opgaven, ønsker jeg at undersøge et svært tilgængeligt emne i form af fodboldrejser blandt unge, hvor mine respondenter udgør en speciel social gruppe, der har en meget kontroversiel adfærd hvilket har gjort dem svære at samle til vores undersøgelse. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i to sociologer der har beskæftiget sig med fodboldrejser i mange år. Disse to er henholdsvis Fred P Pastello og John Austin. I det næste stykke vil jeg først præsentere Fred P. Pastellos tekst ” fodboldrejser Barcelona” og de hovedbegreber jeg vil anvende fra hans tekst, http://www.fodboldrejse.nu/. Derefter vil jeg præsentere John Austins tekst ”en sportsrejse ud over det sædvanlige” og ligeledes præsentere de hovedbegreber jeg har anvendt fra hans tekst.  I sin forskning anser han folk, som tager på fodboldrejser for at udgøre en social gruppe der agerer efter et fælles etisk regelsæt, og derved identificerer disse sig med gruppen.

Overvej fodboldrejser Barcelona med vennerne

Medlemmerne af denne gruppe føler sig utilpas når de tvinges til at agere på en måde, der eller vil være i modstrid med den generelle opfattelse i gruppen. Nogle gange opstår der dog omstændigheder, hvilket tilsyneladende tvinger individer til at agere anderledes, end hvad man anser for normal eller passende på fodboldrejser. ”En sportsrejse ud over det sædvanlige” er en teknik man anvender når en sådan situation opstår og man derved skal overbevise kollektivet om at den handling man har tænkt sig at foretage er den korrekte selvom det under normale omstændigheder ikke ville blive accepteret af fællesskabet. fodboldrejser ligger derfor ifølge Pastello også i forlængelse af andre sportsfællesskaber som undskyldninger og retfærdiggørelser.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *